Więcej paneli fotowoltaicznych we Wrześni

Montaż paneli fotowoltaicznych we Wrześni to skuteczny sposób na obniżenie rachunków za prąd. Mieszkańcy Wrześni i okolic budują coraz więcej instalacji tego typu. Dużym zainteresowaniem osób fizycznych cieszą się mikroinstalacje fotowoltaiczne. Dzięki przyłączeniu ich do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) można skorzystać z dotacji do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd. Konstrukcje tego typu umożliwiają częściowe, a nawet całkowite zabezpieczenie potrzeb związanych z konsumpcją energii większości gospodarstw domowych. Korzyści tłumaczą fakt, że od kilku lat we Wrześni przybywa paneli słonecznych. Są montowane na dachach okolicznych budynków, coraz częściej spotyka się też konstrukcje fotowoltaiczne posadowione bezpośrednio na gruncie.

Zalety paneli fotowoltaicznych zdaniem mieszkańców Wrześni

Inwestycja w fotowoltaikę we Wrześni to krok w kierunku ekologii i oszczędności. Produkcja prądu we własnym zakresie każdemu wydaje się kusząca. Z jednej strony umożliwia redukcję rachunków za prąd, z drugiej pozwala na zastosowanie w firmie czy gospodarstwie domowymi większej liczby mocniejszych urządzeń zasilanych elektrycznie. To duża zaleta, biorąc pod uwagę kierunek, w którym ewoluują domowe i firmowe sieci elektryczne. Warto zauważyć, że inwestorzy we Wrześni chętnie modernizują swoje budynki, korzystają z automatyki i inteligentnych systemów zarządzania budynkiem. Wszystkie te urządzenia są zasilane energią elektryczną. Można powiedzieć, że m.in. dzięki fotowoltaice we Wrześni rośnie wartości nieruchomości

Doradztwo energetyczne dla inwestorów z Wrześni i okolic

Projekt instalacji fotowoltaicznej i dobór komponentów do jej budowy, warto powierzyć profesjonalnym doradcom energetycznym z naszej firmy. Zespół Sazet legitymuje się wszechstronnym doświadczeniem w zakresie fotowoltaiki i zagadnień związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych, jak i obiektów innego przeznaczenia. 

  • Precyzowanie oczekiwań inwestora

Doradztwo energetyczne we Wrześni to dla nas sposób na precyzowanie oczekiwań inwestora i audyt warunków w miejscu montażu. Oprócz kwestii technicznych i użytkowych nasi doradcy pomagają w procedowaniu wszelkich formalności, które mają na celu przyłączenie instalacji fotowoltaicznych we Wrześni do sieci energetycznej. Co więcej, doradzają w zakresie doboru właściwych taryf w umowach podpisywanych z zakładem energetycznym. 

  • Wszechstronna analiza warunków w miejscu montażu

Warto wiedzieć, że rodzaj i moc przyłącza do sieci energetycznej, determinuje wielkość instalacji fotowoltaicznej, jaką można przyłączyć do systemu OSD. W przypadku dużych instalacji może okazać się, że warto zmienić rodzaj przyłącza przed przyłączeniem do sieci. Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy zużycia energii i warunków w miejscu montażu.

  • Audyt i analiza potencjału opłacalności inwestycji

Nasi doradcy energetyczni przeprowadzają kompleksowy audyt pod kątem optymalnego wykorzystania potencjału nieruchomości jako miejsca produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych. Dzięki oględzinom możliwe jest dopasowanie instalacji fotowoltaicznych we Wrześni do warunków w miejscu montażu i oszacowanie korzyści, które inwestor może uzyskać dzięki produkcji energii we własnym zakresie.

Doradztwo energetyczne we Wrześni to podstawa do oszacowania oszczędności płynących z inwestycji w fotowoltaikę. Po uzgodnieniu z inwestorem optymalnego wariantu można przystąpić do wykonania projektu instalacji i oszacowania kosztu inwestycji.

Dotacje na fotowoltaikę dla inwestorów z Wrześni

Współpraca z firmą Sazet to jeszcze więcej korzyści dla inwestorów. Każdy klient uzyskuje wsparcie firmowych doradców energetycznych w zakresie procedowania wszystkich formalności związanych z projektem, montażem i przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD. 

  • Procedowanie wniosków o dotację jako element oferty

Prosumenci, czyli inwestorzy, którzy produkują już prąd we własnym zakresie, a ich mikroinstalacja jest przyłączona do sieci OSD, mogą ubiegać się o dotacje na fotowoltaikę z programu Mój Prąd. Montaż i przyłączenie do sieci jest warunkiem koniecznym do tego, aby można było złożyć wniosek. Prosumenci mogą liczyć na dotacje do fotowoltaiki we Wrześni w wysokości do 5000 PLN. Wartość dotacji zależy od ogólnej wartości inwestycji.

  • Mój Prąd 3.0 

Sazet proceduje wszystkie formalności związane ze złożeniem wniosku o dotacje do fotowoltaiki. Warto dodać, że w latach 2019 i 2020 nabory kończyły się przed czasem. Powodem była duża liczba składanych wniosków o dotacje na panele fotowoltaiczne, których wartość przekroczyła wartość środków alokowanych w ramach danej edycji programu przed planowanym terminem zakończenia naboru wniosków.

  • Dotacje na instalacje zasilające ładowarki samochodowe

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku dotację będzie można uzyskać także na instalacje fotowoltaiczne, które przewidują konsumpcję wyprodukowanej energii we własnym zakresie. Chodzi o możliwość zasilania ładowarek samochodowych i magazynów ciepła/chłodu oraz inteligentnych systemów zarządzania energią w budynku. Przyłączenie instalacji do sieci OSD pozostanie warunkiem koniecznym, aby skorzystać ze wsparcia.

Oprócz tego nasi doradcy energetyczni pomagają w wyborze właściwej strategii finansowania inwestycji w fotowoltaikę. W zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej i ogólnego zakresu modernizacji budynku pod kątem termomodernizacji rekomenduje się różne formy wsparcie, z którego mogą skorzystać inwestorzy.