Instalacje fotowoltaiczne w Poznaniu i okolicach

Fotowoltaika elektryzuje Poznań i okolice. Charakterystyczne panele słoneczne pojawiają się wszędzie tam, gdzie warto je zainstalować. Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Poznaniu stają się jednym z ważniejszych elementów wyposażenia nowych i modernizowanych budynków. Dzięki fotowoltaice w Poznaniu na sieciowej energii elektrycznej oszczędzają rodziny i przedsiębiorstwa. Jednocześnie instalacje przyłączone do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) redukują emisję CO2 w regionie i całym kraju. 

Coraz więcej prądu z fotowoltaiki w Poznaniu

Łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Poznaniu sukcesywnie rośnie. Liczba inwestycji i audytów fotowoltaicznych realizowanych przez naszą firmę wskazuje na to, że trend ten utrzyma się w najbliższych latach. Do inwestycji w fotowoltaikę motywuje perspektywa oszczędności na rachunkach za sieciową energię elektryczną. Inwestorzy chętnie korzystają z różnych form wsparcie i ulg podatkowych, które zwiększają rentowność inwestycji.

Duże zainteresowanie energią na własne potrzeby 

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Poznaniu, które są przyłączone do sieci OSD to najczęściej realizowane projekty przez osoby fizyczne. Jednak jak wskazują dane uzyskane przez naszych doradców energetycznych z Poznania w trakcie analizy potrzeb i audytów fotowoltaicznych, inwestorzy oczekują możliwości przyłączenia nowej mikroinstalacji do sieci z opcją konsumpcji wyprodukowanej energii we własnym zakresie. Jeden zintegrowany system to spore uproszczenie i jeszcze większe oszczędności dla tych, którzy korzystają z urządzeń takich jak ładowarki samochodowe lub łączą fotowoltaikę z inteligentnymi systemami zarządzania produkcją ciepła.

Doradztwo energetyczne dla inwestorów z Poznania i okolic

Produkcja energii elektrycznej we własnym zakresie pozwala na znaczne zredukowanie rachunków za energię elektryczną. Nasze instalacje fotowoltaiczne są praktycznie bezobsługowe i nie generują żadnego zaangażowania ze strony użytkownika. Zalety te powodują, że panele fotowoltaiczne w Poznaniu na stałe wpisały się w krajobraz i architekturę miasta i okolicy.

Jak wynika z audytów przeprowadzanych przez doradców energetycznych naszej firmy, redukcja opłat za energię zachęca inwestorów do budowania coraz bardziej zaawansowanych systemów, które umożliwiają zasilanie większej liczby coraz mocniejszych urządzeń elektrycznych. Inwestorzy, którzy są zainteresowani zakup i montaż paneli fotowoltaicznych chętnie konsultują się w ramach naszej usługi doradztwa energetycznego dla klientów z Poznania

Nasz audyt fotowoltaiczny coraz częściej obejmuje procedurę zwiększenia przydziału mocy w ramach obecnego przyłącza energetycznego i możliwość produkcji energii trójfazowej. Można powiedzieć, że fakt ten potwierdza rosnącą świadomość inwestorów z regionu w zakresie wykorzystania instalacji fotowoltaicznych w domowych i firmowych systemach zasilania i zarządzania energią. 

Ulga termomodernizacyjna dla inwestorów z Poznania 

Wraz z rosnącą świadomością na temat korzyści płynących z montażu instalacji fotowoltaicznej i sposobów zagospodarowania energii elektrycznej produkowanej we własnym zakresie, rośnie zainteresowanie ulgą termomodernizacyjną dla inwestorów z Poznania. Inwestycja w wydajną mikroelektrownie słoneczną, która może pokryć większość zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego, czy niewielkiej firmy, może okazać się sporym wydatkiem. 

Korzyść podatkowa i wszelkie inne sposoby na refundację wydatków kwalifikowanych spotykają się ze sporym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Warto dodać, że nasi doradcy energetyczni obsługujący rynek fotowoltaiki na terenie Poznania i okolic, uwzględniają ulgę termomodernizacyjną w ogólnej kalkulacji kosztów. Uwzględnienie ulgi termomodernizacyjnej i innych mechanizmów wsparcia pozwala na opracowanie optymalnej strategii finansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. 

Warto dodać, że kwota odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej, której wysokość nie znajduje pokrycia w dochodzie rocznym inwestora, może zostać rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat. Dokładne zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Takie możliwości w połączeniu z dotacją do fotowoltaiki w Poznaniu lub preferencyjną pożyczką dają możliwość rozłożenia kosztu inwestycji na kilka lat i spłaty jej w komfortowych ratach. 

Dofinansowanie fotowoltaiki w Poznaniu

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Poznania i okolic to skuteczna zachęta do inwestowania w ekologiczne odnawialne źródła energii elektrycznej. Inwestorzy decydujący się na panele słoneczne mogą uzyskać dofinansowanie w ramach jednego z dwóch programów. Chodzi o program Mój Prąd, którego trzecia edycja wystartuje latem tego roku. Alternatywą jest dotacja do paneli słonecznych w ramach szerszego programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze koncentruje się na redukcji emisji CO2 poprzez redukcję tzw. niskiej emisji i wymianę kotłów starego typu na nowoczesne urządzenia ekologiczne. Czyste Powietrze to doskonałe rozwiązanie dla osób fizycznych, które szukają możliwości na dofinansowanie termomodernizacji domów. W ramach programu można uzyskać dotację na zakup m.in. instalacji fotowoltaicznych.

Alternatywą jest Program Mój Prąd. Jego trzecia odsłona rusza w tym roku. Program ma zachęcać osoby fizyczne posiadające funkcjonujące mikroinstalacje do przyłączania ich do sieci energetycznej OSD. Maksymalna kwota dofinansowania to 5000 PLN. Wartość dotacji do fotowoltaiki zależy od ogólnej wartości inwestycji. Warunkiem przystąpienia do programu Mój Prąd 3.0 jest przyłączenie instalacji do systemu OSD. Nowy nabór przewiduje finansowanie instalacji, które oprócz przyłączenia do sieci energetycznej umożliwiają prosumentom (właścicielom działających mikroinstalacji przyłączonych do sieci OSD) korzystanie z wyprodukowanej energii na własne potrzeby. 

Nasi poznańscy doradcy energetyczni udzielają wszelkich informacji na temat audytów fotowoltaicznych, finansowania inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, ulgi termomodernizacyjnej i dotacji, z których może skorzystać inwestor. Warto wiedzieć, że nasza firma proceduje wszystkie formalności w imieniu swoich klientów tak, aby zapewnić inwestorom możliwość skorzystania ze wszystkich ulg i dotacji.