Montaż instalacji fotowoltaicznych we Włocławku

Oszczędności wynikające z produkcji energii elektrycznej we własnym zakresie powodują, że co sezon rośnie moc instalacji fotowoltaicznych we Włocławku i okolicach. Inwestorzy doceniają prostotę i efektywność tego rozwiązania. Jego zaletą jest m.in. to, że nie generuje praktycznie żadnych czynności obsługowych, a jednocześnie pozwala zredukować opłaty za sieciową energię elektryczną. Przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne budowane we Włocławku zasilają gospodarstwa domowe i firmy. Inwestorzy, którzy mają większe zapotrzebowanie, coraz częściej decydują się na zaawansowane projekty. Kluczem do optymalnego wykorzystania potencjału do produkcji czystej energii elektrycznej w danej lokalizacji, jest profesjonalna analiza i audyt fotowoltaiczny w ramach usługi doradztwa energetycznego firmy Sazet. Solidne doradztwo energetyczne to podstawa doboru urządzeń, techniki montażu i strategii finansowania inwestycji.

Dotacje na fotowoltaikę we Włocławku 

Instalacje fotowoltaiczne we Włocławku mogą funkcjonować jako mikroelektrownie produkujące prąd na potrzeby własne lub jako jednostki przyłączone do sieci energetycznej. Przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci daje możliwość uzyskania dotacji ze środków dostępnych w ramach programu Mój Prąd. To zachęta, która ma na celu zmobilizować inwestorów do przyłączania swoich instalacji do sieci OSD. 

W dwóch dotychczasowych edycjach prosumenci (producenci energii elektrycznej, których instalacje są przyłączone do sieci energetycznej) mogli uzyskać dotacje na fotowoltaikę we Włocławku w wysokości do 5000 PLN. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Potwierdza to fakt, że co roku nabór kończył się z powodu wyczerpania środków alokowanych w danej edycji. Przyłączenie i transfer całej wyprodukowanej energii do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) jest warunkiem uzyskania dotacji. 

Wsparcie dla mikroinstalacji z ładowarką samochodową

Jakiś czas temu NFOŚiGW ogłosił, że planowany jest kolejny nabór wniosków o dotacje do mikroinstalacji fotowoltaicznych we Włocławku. W nowej edycji – Mój Prąd 3.0 – dofinansowanie fotowoltaiki będzie udzielane także prosumentom, których instalacja pozwala na konsumpcję wyprodukowanej energii we własnym zakresie. 

Oznacza to, że instalacje fotowoltaiczne we Włocławku będą mogły zasilać przydomowe ładowarki do samochodów, akumulatory ciepła/chłodu budynkowych instalacji ciepłowniczych oraz inne urządzenia zasilane przez inteligentne systemy zarządzania energią w budynku. Nowelizacja regulaminu ma na celu ograniczenie strat wyprodukowanej energii i redukcję zużycia prądu sieciowego.

Jak kupić i zamontować dobrą instalację fotowoltaiczną?

Kluczem do skutecznej produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego we własnym zakresie jest dopasowanie systemu fotowoltaicznego do potrzeb i warunków w miejscu montażu. Jeżeli inwestycja w fotowoltaikę we Włocławku wydaje się uzasadniona, najlepiej jest skorzystać z oferty profesjonalnego audytu, który przeprowadzają doświadczeni doradcy energetyczni firmy Sazet. 

Audyt fotowoltaiczny w ramach usług doradztwa energetycznego we Włocławku jest podstawą do przygotowania projektu. Proces ten składa się z kilku kroków, które prowadzą do oszacowania kosztu inwestycji i umożliwiają wykonanie dopasowanego projektu instalacji fotowoltaicznej.

  • Analiza zapotrzebowania na energię i warunków w miejscu montażu – analiza potrzeb ma na celu badanie schematu zużycia energii elektrycznej oraz indywidualnych warunków technicznych w miejscu realizacji inwestycji. 
  • Dobór technologii – etap doboru technologii polega na wyborze optymalnych komponentów, które umożliwiają szybki montaż paneli i pozostałych komponentów instalacji fotowoltaicznej we Włocławku
  • Projekt instalacji – na podstawie analizy potrzeb i warunków w miejscu montażu można zaprojektować dopasowaną instalację fotowoltaiczną. Projekt uwzględnia wszystkie wytyczne OSD w zakresie warunków przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych we Włocławku do sieci oraz wytyczne programów, w ramach których można uzyskać dotacje na refundację kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Po wykonaniu projektu pozostaje nabyć wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji i zlecić jej montaż. W większości przypadków prace montażowe montaż trwają co najwyżej kilka dni. 

Audyt i doradztwo energetyczne we Włocławku to element oferty sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych. W trakcie precyzuje się szereg kryteriów, które mają wpływ na skuteczność produkcji energii elektrycznej, wielkość zainstalowanej instalacji i rodzaj zastosowanej technologii. W przypadku inwestycji realizowanych z intencją szybkiego uzyskania dotacji z programu Mój Prąd 3.0 warto mieć świadomość, że wnioski można składać dopiero po przyłączeniu instalacji do sieci energetycznej. Procedura weryfikacji wniosku po stronie OSD może trwać nawet 30 dni. Termin kolejnego naboru zbliża się, niewykluczone, że ruszy z początkiem tegorocznych wakacji.