Instalacje fotowoltaiczne w Toruniu i okolicach

Odnawialne źródła energii większości inwestorów indywidualnych w Toruniu i okolicach kojarzą się z instalacją fotowoltaiczną. Nic dziwnego w końcu moc instalacji tego typu zainstalowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przekracza już 46283 kW. Warto dodać, że wśród inwestorów z regionu jest 7628 beneficjentów dotacji do projektu instalacji fotowoltaicznej, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach dwóch zakończonych już edycji programu Mój Prąd.

Jak sprawdzić, ile prądu można wyprodukować?

Do oszacowania realnych mocy produkcyjnych mikroinstalacji fotowoltaicznej w danym miejscu, konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu fotowoltaicznego. Doradcy energetyczni Sazet w Toruniu realizują taką usługę dla wszystkich inwestorów, którzy decydują się na współpracę z firmą. 

Przedmiotem audytu jest:

  • analiza charakterystyki zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
  • audyt warunków w miejscu montażu, w tym wyznaczenie optymalnej lokalizacji paneli i dobranie odpowiedniego typu konstrukcji i techniki montażu,
  • określenie wielkości instalacji i realne oszacowanie rocznej produkcji prądu.

Audyt przeprowadzony przez doświadczonych doradców energetycznych Sazet stanowi podstawę do przygotowania projektu instalacji i określenia kompleksowego kosztu inwestycji. Kalkulacja może uwzględniać ewentualne korzyści podatkowe związane z ulgą termomodernizacyjną, symulację oszczędności w skali roku na rachunkach za prąd sieciowy oraz korzyść wynikającą z uzyskania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną.

Jak uzyskać dotacje na mikroinstalację fotowoltaiczną w Toruniu?

Aby uzyskać dotację na mikroinstalację fotowoltaiczną z programu Mój Prąd, trzeba spełnić określone warunki. Wnioski mogą składać prosumenci, których instalacja jest już przyłączona do sieci OSD. Jak to wygląda w praktyce dla inwestorów realizujących projekt z Sazet?

  • Pierwszym krokiem jest projekt i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Audyt i projekt instalacji wykonują firmowi doradcy energetyczni ds. fotowoltaiki. Montaż instalacji to zazwyczaj 2 do 3 dni. Czas zależy od specyficznych warunków w miejscu montażu
  • Kolejnym krokiem jest przyłączenie instalacji do sieci OSD.
  • Po przyłączeniu instalacji można złożyć wniosek o dofinansowaniu mikroinstalacji w ramach programu Mój Prąd.

Firma Sazet prowadzi wszystkie formalności, których celem jest uzyskanie przyłączenie mikroinstalacji do sieci i uzyskanie dotacji. Warto mieć świadomość, że o uzyskaniu dofinansowania może decydować data złożenia wniosku. 

Zachęty dla inwestorów, którzy decydują się na przyłączenie instalacji do OSD

Dotacje w ramach inicjatywy Mój Prąd prowadzonej przez NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) cieszą się w Toruniu i okolicach sporym zainteresowaniem. W dotychczasowych edycjach warunkiem uzyskania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną było jej przyłączenie do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Nie dziwi fakt, że w kolejnych konieczność przyłączenia mikroinstalacji do sieci będzie utrzymana. Podobnie jak do tej pory, doradcy Sazet będą procedować za inwestorów formalności związane z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci i składaniem wniosków o dofinansowanie.

Nowy nabór wniosków o dotację na mikroinstalację już w wakacje 2021

NFOŚiGW zakłada rozszerzenie programu na instalacje umożliwiające konsumpcję wytworzonej energii przez prosumentów (producentów energii odnawialnej, których mikroinstalacje są przyłączonych do sieci). Zakres konsumpcji ma umożliwiać m.in. zasilanie magazynów ciepła oraz domowej infrastruktury zasilanej przez inteligentne systemy zarządzania energią. Dzięki tym zmianom użytkownicy przyłączeni do sieci będą mogli w pełni wykorzystać moce produkcyjne swoich systemów i oszczędzić na rachunkach za prąd i ciepło jeszcze więcej.

Kto może produkować prąd z instalacji fotowoltaicznej?

Podstawową zaletą instalacji fotowoltaicznych jest fakt, że w ten sposób energię elektryczną może produkować każdy, kto ma warunki do montażu odpowiedniej instalacji. Instalacje tego typu mogą funkcjonować jako elektrownie produkujące energię na własne potrzeby lub być przyłączone do sieci OSD. 

Przyłączenie pozwala na odprowadzenie wyprodukowanej energii do sieci. Energia wprowadzana do systemu OSD kompensuje bieżące zużycie prosumenta, który w ten sposób redukuje swoje rachunki za prąd. Warunki kompensaty określa umowa zawarta przez prosumenta i operatora OSD. 

Decydując się na montaż instalacji, warto zastanowić się, w jaki sposób zagospodarować wyprodukowaną energię. Przy wyborze optymalnego scenariusza pomagają doradcy energetyczni firmy Sazet. Przy czym warto pamiętać, że przyłączenie do sieci jest warunkiem uzyskania dotacji z programu Mój Prąd.